Οι κυριες χώρες που εξάγουμε τα προιόντα μας είναι οι ακόλουθες:

• Αυστραλία
• Νέα Ζηλανδία
• Αμερική
• Αγγλία

• Αίγυπτο
• Σαουδική Αραβία

και οι πελάτες μας είναι :

• Χονδρέμποροι
• Εργοστάσια που αναυσκευάζουν τα προιόντα
• Αλυσίδες Super Market

Διεύθ.:  Ξάνθου 14, Βούλα, Αθήνα Τ.Κ. : 16673 

Τηλ: +30-21-09658459 - Fax:+30-21-09658315