Μερικά από τα εργοστάσια που συνεργαζόμαστε

Στην Ελλάδα

Interoliva S.A.
Amalthia S.A.
Intercomm Foods S.A.
Olymp S.A. (
Konstantopoulos S.A.)
J.C.Koutrogiannos Corp (ELKO Olives)
Tsatsoulis Bros S.A. (Royal S.A.)
Nikoglou Bakery Yeast S.A. (Zanae S.A.)
C.E.Kalamarakis S.A.
EL.VI.AL S.A. (LA BARCA)
Kozat Fine Foods S.A. (KOZAT S.A.)
Agroktimata Thrakis S.A.
Filippos S.A.
V.Halvatzis & Co. S.A. (Makedoniki S.A.)
Nutria S.A.

Στην Τουρκία

• Royal Foods A.S.
• Kozat Biga Fine Foods
• Homer Ltd

Στην Κύπρο

Charalambides Dairies Ltd (Christis S.A.)

Στην Βουλγαρία

Lacrima Plc
Raikan Ltd


Διεύθ.:  Ξάνθου 14, Βούλα, Αθήνα Τ.Κ. : 16673 

Τηλ: +30-21-09658459 - Fax: +30-21-09658315